Bombeli Ma?aallah Yaz?l? Kolye (Sar?)

Large image

Bombeli Ma?aallah Yaz?l? Kolye (Sar?)

Satış Fiyatı : 106,00 TL

Ürün Kodu : KLHAT0105

Marka : My Takı

satinal

Bombeli Ma?aallah Yaz?l? Kolye (Sar?) detayları :

Kendi model ve üretimimiz olan ve sadece myTAKI.com`dan sat??a sundu?umuz, damla ?eklindeki bu hat yaz?l? harika kolyede arapça Ma?aallah yazmaktad?r. K?l testere ile ince bir el i?çili?i çal??mas? olan kolye 925 ayar gümü? ve sar? alt?n kaplamad?r.

Kolyenin di?er bir özelli?i de hafif bombeli olu?udur.

Ma?allah kolyenin, 45 cm forse zinciri de 925 ayar gümü? sar? alt?n kaplamad?r.

Kolye, görüntü olarak alt?ndan farks?zd?r. Ürünün rose alt?n kaplama ve beyaz rodaj (gümü? rengi) alternatifleri de seçeneklerimiz aras?nda bulunmaktad?r.

K?l Testere ?le El Yap?m? Özel Tasar?m Gümü? Kolyelerimiz Hakk?nda
K?l testere kolye koleksiyonumuzdaki kendinizi özel hissettirecek kolye modelleri, kendi tasar?mlar?m?z olup, k?l testere ile yap?lan tamamen el i?çili?i ürünlerdir. Hiçbir yerde göremeyece?iniz türde ve alt?n görünümlü bu harika kolyelerin herbiri 1-2 günde ancak üretilebilen çok özel çal??malard?r. Fiyatlar? da di?er ürünlere göre do?al olarak farkl? olan bu kolyelerin herbiri en fazla 25-30 adet üretilip sat?labilen ürünler oldu?undan ayn?s?n? bir ba?kas?nda görmeniz neredeyse imkans?zd?r.

Not: Ürünlerimizin tamam?na kaplama (rodaj, rose veya sar? alt?n kaplama) uyguland??? için, kimyasal (parfüm vb.) ve yo?un su temas? olmad?kça uzun y?llar boyunca asla kararma olmamaktad?r. Firmam?z bunu garanti etmektedir.

A??rl???
4,1 gr. / Boyut: 2,5 cm x 4 cm
Maden
925 ayar gümü?, üzeri sar? alt?n kaplamad?r.
Zincir
45 cm, 925 ayar gümü?, sar? alt?n kaplama forse zincir.
Kilit Yay kilit.

Takı & Saat Kategorisindeki Diğer Ürünler