BagPort - Çanta Organizeri - Ask?l?k

Large image

BagPort - Çanta Organizeri - Ask?l?k

Satış Fiyatı : 19,89 TL

Ürün Kodu : 332285

Marka : Hediye Denizi

satinal

BagPort - Çanta Organizeri - Ask?l?k detayları :

Bagport - Çanta Organizeri

Bayanlar?n ?Çantam neredeydi??, ?Ayy bu k?yafete hangi çantam uyar acaba??? sorular?na son veriyoruz. Nas?l m?? Basit? Bütün çantalar?n?z? gözünüzün önünde sergileyerek.

Bagport, 18 adet bayan el çantas?n? mükemmel biçimde depolamak, sergilemek ve organize etmek için tasarlanm??t?r.

?sterseniz kolyelerinizi, ceketlerinizi, fularlar?n?z? ya da e?inizin kravatlar?n? ve gömleklerini organize edebilirsiniz.

Evinizde çantalar?n bir yeri olmad??? için, dolaplar?n içinde s?k??t?rmak zorunda kald???n?z çantalar, birbirine geçerek zamanla deforme olup kullan?lmaz hale geliyor. ??te Bagport bu soruna en iyi ve kal?c? çözümü getiriyor.

Her bayan?n evinde olmas? gereken Bagport, 2 dakika içinde ba?ka birinin yard?m? olmadan kurulur ve kullan?ma haz?r hale gelir.

Uygulama:

Demir kancalar?n teki kap? üzerine, di?eri ise kap?n?n alt?na tak?l?r ve bu kancalara, üzerinde ask?lar? haz?r olan Bagport gerilir. Ask?lar istenilen yere kayd?r?larak ayarlanabilir.

Üründen en iyi verimi alabilmek için, 9 ask?l? kemer band? iyice geriniz ve çantalar? a?a??dan yukar?ya do?ru as?n?z.

Kutu içeri?i:

4 adet demir kanca
2 adet 9 ask?l? Bagport

Çiçek ve Hediyelik Kategorisindeki Diğer Ürünler