ANT? FAR GÖZLÜK VE KILIF

Large image

ANT? FAR GÖZLÜK VE KILIF

Satış Fiyatı : 9,90 TL

Ürün Kodu : ANT? FAR

Marka : ANT? FAR

satinal

ANT? FAR GÖZLÜK VE KILIF detayları :

Gece Araç kullanan sürücüler, far ve ???ktan rahats?z olanlar, görü? bozuklu?u yaratan durumlar için geli?tirilmi?,göz k?sm?n? saran dizayn? yan k?s?mlardan gelen ???klar? engeller.Ensek yap?s? ,ba??n?zda bask? yaratmaz, rahats?z etmez.Parlama ve yans?ma önleyici özelli?e sahiptir.Numaral? gözlük üstünde kullan?labilir.
Ayr?ca avc?l??a merak duyanlar için, gece net görü? ve hedef keskinle?tirir.Gece veya gündüz araç farlar?n?n neden oldu?u kama?ma,Sis,parlama,kar,güne?,toz vb. etkenler araç kullan?rken seçicili?i aza indiren etkenleri görü?ünüzde ki seçicili?i azaltan etkenleri anti-far gözlükle daha net ay?rt edebilir, sürü?ünüzü güven içinde devam ettirebilirsiniz.Ayn? zaman da bilgisayar ba??nda zaman geçiren ki?iler için yorgunlu?u alan özelli?e sahiptir.

Gece Görü? Gözlü?ü Bilgileri :
??k tasar?m ,her yüz tipine uygun dizayn
Koruyucu K?l?f

Giyim ve Aksesuar Kategorisindeki Diğer Ürünler