?vi Sportivi Futbol Sahas? Hal?

Large image

?vi Sportivi Futbol Sahas? Hal?

Satış Fiyatı : 103,20 TL

Ürün Kodu : IVI101SP003F

Marka : İvi Halı

satinal

?vi Sportivi Futbol Sahas? Hal? detayları :

Futbol Sahas? Hal?
Ya? Grubu : 0 - 91 Ya?
Kolleksiyon : Sportivi
Seçenekler: 80x150 cm. - 100x150 cm. - 134x180 cm
Hal? ölçüsüne göre fiyat de?i?mektedir.
Di?er Özellikler : %100 Polipropilen. Antialerjik. Antistatik. Alev almaz. Lekeye dayan?kl?.

?vi tüy dökmez, sa?l??a zararl? kanserojen özellikli kimyasallar bar?nd?rmaz. Alev almaz ve antistatiktir.
Lekeye ve yo?un kullan?ma dayan?kl? olup kolay temizlenir. Renkleri solmaz ve akmaz.

0 - 91 ya? grubuna yönelik tasar?mlar? içinde bar?nd?r?n Sportivi, Spor tutkunlar? için özel olarak tasarland?.

?V? Hal? Hakk?nda :
Günümüz ku?a??n?n ekran ba??ml?s? yanl?z çocuklar?n?n, ailesi ve arkada?lar? ile ileti?imini güçlendirecek alternatif aktivite ve oyun alanlar?na olan ihtiyac?n? dikkate alarak geli?tirdi?i tasar?mlar ile ivi, ürün geli?tirmedeki sosyal sorumlulu?unu vurguluyor.

Çocuk ve gençlerin istek ve gereksinimleri baz al?narak,mimarlardan olu?an ekip taraf?ndan haz?rlan?r. Minivi, Midivi, Maxivi, Sportivi, Geovi ve Romantivi isimli alt? farkl? kategoriden olu?an yenilikçi ve orjinal kreasyonuyla ivi, hal? olman?n ötesinde bir anlam ve i?lev kazan?r.

Ev Tekstili Kategorisindeki Diğer Ürünler