Teamwork AB Banch

Large image

Teamwork AB Banch

Satış Fiyatı : 100,00 TL

Ürün Kodu : TEAMWRK-ABB

Marka : .

satinal

Teamwork AB Banch detayları :

Mekik Aleti
Kar?n Bölgenizi Etkin Çal??t?rman?n Kolay Yoludur.
200 Derecelik Bir Aç?da Yukar? Ve A?a??ya Do?ru Yumu?ak Hareketler Sa?layarak Üst Orta Ve Alt Kar?n Bölgesini Çal??t?rmay? Hedefleyen Harika Bir Üründür.
200 Derecelik Aç?da Yap?lan Hareketler, Al??agelmi? Mekik Hareketlerinden Çok Daha Etkili Bir Kas?lma Ve S?k??t?rma Sa?lamaktad?r.
Tüm Yapman?z Gereken Günde Birkaç Dakika Egzersiz Yapmak Ve Uygun Bir Diyet Program? Uygulamakt?r.
Cihaz?n Tekerlekli Mekanizmas? Kar?n Kaslar?n?z? H?zl? Ve Etkin Bir ?ekilde Çal??t?rmay? Sa?layan Sabit Ve Yumu?ak Bir Hareket Sa?lar.
4 Farkl? Direnç Seviyesi Herkese Uygun Bir Çal??ma Seviyesi Sa?lar.
Hareket Esnas?nda Do?ru ?ekilde Olabilmeniz ?çin S?rt Ve Boynun Bölgelerinize Destek Verir. Katlanabilir Özelli?i Sayesinde Fazla Yer Kaplamaz.
Kal?n Ve Rahat S?rtl??? Egzersizinizi Problemsiz Yapabilmenize Olanak Verir.
Konforlu Bir Egzersiz ?çin Uygun Boyun Ve S?rt Deste?i Sa?lar.
Katlanabilir Özelli?i Sayesinde Fazla Yer Kaplamaz.
Son Derece Sa?lam Bir Çerçeveye Sahiptir.
Kal?n S?rtl??? Egzersiz Esnas?nda Rahat Etmenizi Sa?lar.
10 Günlük ?ncelme Program? ?le Forma Girmenize Yard?mc? Olur.
Maksimum Kullan?c? A??rl???: 100kg
Cihaz Kurulu Boyutlar?: 170cm(B) X 76cm(E) X 118cm(Y)
Koli Ebadlar?: 114cm(B) X 21cm(E) X 41cm(Y)
Cihaz A??rl???: Net:12.5kg Brüt:14kg

Spor ve Fitness Kategorisindeki Diğer Ürünler