?sme Özel Profesör Kalemi Kalemi Lazer Tekni?i ile

Large image

?sme Özel Profesör Kalemi Kalemi Lazer Tekni?i ile

Satış Fiyatı : 38,11 TL

Ürün Kodu : 115857

Marka : Hediye Denizi

satinal

?sme Özel Profesör Kalemi Kalemi Lazer Tekni?i ile detayları :

Professors Pen - Hediyedenizi'nden müthi? bir hediye daha, ö?retim görevlileri, ve e?itmenler için ideal lazerli, antenli beyaz led ???kl? kalem.
LAZER I?IKLI ANTEN KALEM -

Örne?in kalem üzerine yaz?lacak isim;

Prof.Dr.Caner Elmas

Lazer ???k - Beyaz ???k - Uzayan anteniyle e?itmenler için ideal bir hediye.

Lazer Yaz?

Reklam ve promosyon çal??malar?n?zdaki bask? sorunlar?na
yepyeni bir çözüm sunuyoruz. Lazer'in s?n?rs?z imkânlar?yla
tan??arak hayalinizdeki kaliteyi yakalayabilirsiniz.
Promosyon çal??malar?nda, ürünün üzerine klasik bask? türleri ile bask? yapmak bazen imkâns?zd?r. Lazer yaz?, her yüzeye istenilen boyutta bask? yapabilme olana?? vermesinin yan?s?ra bask? kalitesiyle de di?er tekniklerin asla ula?amayaca?? bir konumdad?r.
Ki?iye Özel ;


Herhangi bir objenin yada ürünün sadece size özel üretilmesi,e?i ve benzeri olmamas?,dünyada bir tek size ait olmas? anlam?na gelir.

Ki?iye özel ürünler her zaman çekicili?ini korumu?tur ve zaman?n tüketemedi?i ,hep tercih edilen tasar?mlard?r.
Hiç eskimeyecek ve ömür boyu hat?rlanman?z? sa?layacakt?r.

E?er sevdiklerinize orjinal ve benzersiz bir hediye vermek istiyorsan?z Ki?iye Özel ürünler tam size göre.

Seçti?iniz ürüne sevdi?inizin resmini, ad?n?, istedi?iniz yaz?y? ekleterek bu hediyeyi çok daha çekici bir hale getirebiliyorsunuz.
Yapt?rm?? oldu?unuz bu ürün hem s?ra d??? hem Türkiyede tek olmu? olur.

Örne?in; A
Üzerinde ad?n?z yaz?l? tükenmez kaleminizle girdi?iniz bir toplant?da tüm dikkatler sizin üzerinizde olacak.
Yada foto?raf?n?z?n bask?l? oldu?u bir zippo çakmak,herkesin onu merakla incelemesine neden olacak ve hiç yan?n?zdan ay?rmak istemeyece?iniz aksesuar?n?z haline gelecek.

Sizde bu ayr?cal?klardan yararlanmak ve sevdi?inize de bu farkl?l??? ya?atmak isterseniz , sitemizdeki tüm ki?iye ve isme özel ürünlerimizi mutlaka inceleyin.

Hediye vermek bir sanatt?r ve hediyenizi Ki?iye Özel ürünlerle sanat harikas? haline getirebilirsiniz.

Çiçek ve Hediyelik Kategorisindeki Diğer Ürünler