Signature Travel Sistem Bebek Arabas?

Large image

Signature Travel Sistem Bebek Arabas?

Satış Fiyatı : 999,00 TL

Ürün Kodu : Signature

Marka : Graco

satinal

Signature Travel Sistem Bebek Arabas? detayları :

Markas?: Graco
Ürün Ad?: Graco Signature Travel Sistem Bebek Arabas?
Markan?n Ait Oldu?u Ülke: Amerika
Hitap Etti?i Ya? Aral???: 0+ ay ila 48 Ay Aras?

Özellikleri:

Güvenlik:

EN 1888:2003 ko?ullar?na uygun.
Kaliteli, güçlü çerçeve, çocuk için güvenlik ve rahatl?k temin eder.
Çocu?unuzun güvenli?i için 5 noktal? kemer.
Kuma?lar zehirlilik, yan?c?l?k ve renk solmas?na kar?? test edilmi?tir
Rahatl?k:

Koltuk üç yat?rma pozisyonu ile çocu?un rahatl?kla oturmas?n? sa?lar.
?ok emici yayl? süspansiyon ve ?i?me lastikler en kötü zeminlerde bile rahat sürü? sa?lar.
Aç?labilir UV koruyucu tente koltuk e?ikken bile ekstra gölge ve güne?ten korunma sunar.
Kullan?labilirlik:

Tutma yeri bir hareketle ters yöne çevrilerek çocu?un size bakmas? veya önünde uzanan manzaray? izlemesi sa?lan?r.
Kompakt çerçeve (0,16 m3) evin içerisinde veya otomobilin bagaj?nda kolayl?kla muhafaza edilebilir.
Yaln?zca 8,5 kg olup hafiftir ve kolay ta??nabilir.
Yaln?zca 58 cm tekerlek geni?li?i ile çevreyi dola?mak kolayd?r. Her kap?dan ve koridordan rahatl?kla geçebilirsiniz!
Kullan?m Kolayl???:

Graco?nun tek t?kla seyahat sistemi, çocu?u uyand?rmadan otomobilden pusete veya do?rudan eve ta??man?za imkân verir.
Graco?nun tek elle katlanma özelli?i di?er eliniz çocukla ilgilenmek üzere serbest kal?rken kolayl?kla katlayarak kapatmaya imkân verir.
Çocukla birlikte büyür.

Puset - Do?umdan yakla??k 3 ya??na (15 Kg) kadar {Dahil}
Ürüne Dahil Aksesuar Paketi:

Sepet
Adaptör
JuniorBaby Anakuca?? Özellikleri
Kullan?m Aral???:Do?umdan yakla??k 12 aya kadar (0 - 13 kg)
Güvenlik:

Yan Darbe Korum
Taban? kullanmak optimum kurulumu garanti eder.
3 noktal? kemer
Kullan?m Kolayl???:

Koltu?u, Graco pusetlerinin taban?na ve üzerine do?ru ?ekilde yerle?tiren Tek-T?klama sistemi (Seyahat sistemi)
H?zl? kemer ayarlama
Çok pozisyonlu tutma yeri
Rahatl?k:

Dolgulu yenido?an minderi
Kullan?labilirlik:

Makinede y?kan?labilir örtü
Lastik tutma yeri sayesinde ergonomik
Ayr? Sat?lan Aksesuarlar:

Arka koltuk düzenleyici
Katlan?r tente
Otomobil koltu?u alt paspas?
Teknik Özellikler

Grup Grup 0+
Ürün Türü Bebek ta??y?c?
Ürün A??rl??? 3,9 kg
7,41 kg (koltuk ve taban)
Ürün Ebatlar? 44x66x46
Uyumluluk Junior Baby Taban
Tüm Graco Seyahat sistemlerine uygundur


Garanti Süresi: 2 Y?l

Bebek Gereçleri Kategorisindeki Diğer Ürünler