Kuzeninize Özel 1. Plaketi - Bitanecik Can?m Kuzenim Ödülü

Large image

Kuzeninize Özel 1. Plaketi - Bitanecik Can?m Kuzenim Ödülü

Satış Fiyatı : 44,96 TL

Ürün Kodu : 338164

Marka : Hediye Denizi

satinal

Kuzeninize Özel 1. Plaketi - Bitanecik Can?m Kuzenim Ödülü detayları :

Kuzeninize özel Birtanem ödülü.

Kuzeninize orijinal ve benzersiz bir hediye vermek istiyorsan?z bu sevgi mesajl? isme özel bir numara plaketi tam size göre...

Türkiye'de ilk olarak hediyedenizi.com mü?terilerine sunulan ve efsanele?en hediye "Bir Tanem Plaketi" e?siz malzeme kalitesi ve i?çili?i ile benzerlerinden ayr? bir yerde durmaya devam ediyor.

Plaket üzerine e?siz lazer tekni?i ile isim soyisim,sizin belirleyece?iniz ana ba?l?k ve alt?na mesaj?n?z yaz?l?p sadece amcan?za özel hale getirilir.

1 TANEC?K
1 K???Y?
1 ?C?K
1 GÜLÜ?ÜN
1 TEK
1 .?NC?
1 ....

- 1 K???Y? Örnek Ald?m Hayat?mda O Da Sensin Babac???m
- 1 TANEC?K Can?m Babam Seni Çok Seviyorum. Do?um Günün Kutlu Olsun
- 1 GÜLÜ?ÜN Yeter Can?m Babac???m. Babalar Günün Kutlu Olsun.
- 1 RÜYA Gibiydi Çocuklu?um Sayende Babac???m. Listenin Ba??ndas?n.

... örneklerinde oldu?u gibi birçok ?ekilde Kuzeninize özel ki?iselle?tirebilirsiniz.


Kuzeniniz için tasarlanan bu plaket hiç eskimeyecek ve ömür boyu hat?rlanman?z? sa?layacakt?r. Lazer yaz?l? harfler silinmez a??nmaz kaybolmaz.

Klasik kristal plaketle birebir ayn? görüntüde olan bu ürün, camdan 6 kat daha ?effaf, k?r?lmaz ve daha hafif modern akrilik bir malzemeden üretilmi?tir. Evlerin merdivenlerinden, uçak camlar?na kadar birçok farkl? alanda kullan?lmaktad?r.

Ba?l?k olarak yazaca??n?z kelimenin (Tanem gibi..) az karakterde olmas?, harflerin büyük yaz?laca??ndan ürünün daha dolgun bir görüntüye sahip olmas?n? sa?lar.


Ürün Ebatlar? :

Boy : 15 cm
En : 8 cm
Kal?nl?k : 2.5 cmNeden Ki?iye Özel Hediyeler...

Sevdi?iniz birine, ki?iye özel hediye ald???n?zda
Bu hediyenin bir e?i daha yoktur.
Sadece hediye etti?iniz ki?iye özel haz?rlanm??t?r.
Yeti?kinden çocu?a, kad?ndan erke?e tüm insanlar?n en be?endi?i hediyeler,
kendine özel haz?rlanm?? olanlard?r.
Ki?iye özel hediyeler ömür boyu hat?ra olarak saklanabilecek,
çok anlaml? ve farkl? hediyelerdir.
Kalabal?k bir ortamdaysan?z oradaki en ilginç hediyelerden
birini veriyorsunuzdur.
Sevdiklerinize orijinal, ilginç ve s?ra d??? bir hediye vermek
istiyorsan?z bir Ki?iye Özel Hediye tam size göre olacakt?r.
Seçti?iniz ürüne sevdi?inizin resmini, ad?n?,
istedi?iniz bir yaz?y? vs. ekleterek ald???n?z hediyeyi daha
güzel ve özel bir hale getirebilirsiniz

Çiçek ve Hediyelik Kategorisindeki Diğer Ürünler