Evcilik Yesil Oyun Halisi 100 x 150 cm.

Large image

Evcilik Yesil Oyun Halisi 100 x 150 cm.

Satış Fiyatı : 129,50 TL

Ürün Kodu :

Marka : İvi Halı

satinal

Evcilik Yesil Oyun Halisi 100 x 150 cm. detayları :

Evcilik Ye?il Oyun Hal?s?
Ya? Grubu : 7-12 Ya?
Kolleksiyon : Midivi
Seçenekler : 100x150 cm - 100x200 cm - 134x200 cm - 160x230 cm
Di?er Özellikler : %100 Polipropilen. Antialerjik. Antistatik. Alev almaz. Lekeye dayan?kl?.

?vi tüy dökmez, sa?l??a zararl? kanserojen özellikli kimyasallar bar?nd?rmaz. Alev almaz ve antistatiktir.
Lekeye ve yo?un kullan?ma dayan?kl? olup kolay temizlenir. Renkleri solmaz ve akmaz.

7-12 ya? grubuna yönelik tasar?mlar? içinde bar?nd?r?n Midivi, bu ya? grubunun en önemli ihtiyac? olan oyun, e?lence ve arkada?l?k duygular? dikkate al?narak biçimlendirilmi?tir.


?V? Hal? Hakk?nda :
Günümüz ku?a??n?n ekran ba??ml?s? yanl?z çocuklar?n?n, ailesi ve arkada?lar? ile ileti?imini güçlendirecek alternatif aktivite ve oyun alanlar?na olan ihtiyac?n? dikkate alarak geli?tirdi?i tasar?mlar ile ivi, ürün geli?tirmedeki sosyal sorumlulu?unu vurguluyor.

Çocuk ve gençlerin istek ve gereksinimleri baz al?narak,mimarlardan olu?an ekip taraf?ndan haz?rlan?r. Minivi, Midivi, Maxivi, Sportivi, Geovi ve Romantivi isimli alt? farkl? kategoriden olu?an yenilikçi ve orjinal kreasyonuyla ivi, hal? olman?n ötesinde bir anlam ve i?lev kazan?r.

Ev Tekstili Kategorisindeki Diğer Ürünler