Elektronik Monofaze Sayaç

Large image

Elektronik Monofaze Sayaç

Satış Fiyatı : 21,00 TL

Ürün Kodu : EES V0001

Marka : Esem

satinal

Elektronik Monofaze Sayaç detayları :

MONOFAZE SAYAÇ GENEL ÖZELL?KLER? :
- -40°C ile +70°C s?cakl?k aral???nda çal??abilir.
- Bina d???nda ve içinde kullan?labilir.
- Toza ve s?çrayan suya kar?? dayan?kl?d?r.
- IEC 50470 standard? ve MID- Avrupa Öçlü Aletleri Direktifi'ne göre B S?n?f? do?rulukta ölçüm yapar.
( Önceki standardlara göre S?n?f:1) - 150V...300V aras?nda ölçüm yapabilir.
- Yüksek voltaja ve darbe voltaj?na dayan?r.
- Topraklama zorunlulu?u olmayan güvenlik korumas? vard?r.
- Elektronik devresi mekanik k?s?mdan izole edilmi?tir.
- LCD ekran? 5 Tam, 3 Ondal?kl? olup Toplam : 8 hanelidir.
- 4 tarifeli, 8 zaman dilimlidir.
- Cumartesi Pazar tarifeleri programlanabilir.
- Tarife dilimleri iste?e uygun de?i?tirilebilir.
- Hangi tarife oldu?unu ekranda görülebilir.
- 12 ayl?k bilgileri haf?zada saklayabilir.
- Toplam tüketilen enerji (T) ve tarifelerdeki (T1,T2,T3 ve T4) enerji tüketimleri ayr? ayr? görülebilir.
- Demand bilgisi (sayac?n üzerinden çekilen maksimum güç "P") LCD ekrandan okunabilir.
- Demand periyodu 15 dk olup, 30-45-60 dk olarak da programlanabilir.
- Enerji tüketim durumunun görülebildi?i yan?p sönen LED özelli?i vard?r.
(Sayaç sabiti 1.600 impulse/kWh olup, 1 yan?p sönme= 0.625 Wh d?r)
- IEC 62056-21 standard?na uygun bilgi al??veri?ini sa?layan optik port ç?k??? vard?r.
- Hata mesajlar? ekrandan kolay görülür ve anla??labilir i?aretlemelere sahiptir.
- Gerçek tarih ve zaman bilgileri ekrandan görülebilir.
- Pil durumunu ekrandan görülebilir ve gerekti?inde pil uyar?s? verebilir.
- Lityum pil mevcut olup, 10 y?l kullan?m ömrü vard?r.
- Zaman saati hassas olup, 0.5 sn / Gün' dür.
- Yaz-k?? saati ayarlamas?n? otomatik olarak kendisi yapar.
- Elektrik yokken ekran ve optik porttan bilgiler okunabilir.
- Enerji gerektirmeyen silinmez haf?zaya sahiptir ve 20 y?l bilgileri saklayabilir.
- Klemens kapa?? ve gövde müdahaleye kar?? mühürlüdür, müdahale durumunda tarih, saat ve kaç kez müdahale edildi?ini kaydeder.
- Tüketim bilgilerini, çekilen maksimun gücü (demand) geriye yönelik 1 y?l saklar.
- Gövdesi yanmaya kar?? dayan?kl?, alev almayan, hafif ve sa?lam ABS malzemedir.
- Gövde kapa?? ve klemens kapa?? Polikarbonat olup mekanik ve ?s?l dayan?ml?d?r.
- Klemens blo?u Takviyeli Polikarbonat olup elektriksel, mekaniksel ve ?s?l dayan?ml?d?r.
- Uzaktan sayaç okuma için RS485 ç?k??? opsiyonel olarak ilave edilebilir.
- Elektrik panolar?n?n tümünde kullan?labilir ve kullan?lmakta olan mekanik sayaçlar?n yerine rahatl?kla monte edilebilen boyuttad?r.
- Klemens giri?i 16 mm² kablo giri?ine müsaittir.


Elektrik & Elektronik Kategorisindeki Diğer Ürünler