Ebru kravat-El Yap?m?

Large image

Ebru kravat-El Yap?m?

Satış Fiyatı : 17,82 TL

Ürün Kodu : 011

Marka : .

satinal

Ebru kravat-El Yap?m? detayları :

Zen Ki?iye Özel Saten Ebru Kravat

Ki?iye özeldir bir e?i daha yoktur.
Saten kuma? üzerine gerçek EBRU desenli erkek kravat.
Sadece 1 adet üretilmi?tir ve el yap?m?d?r. Gerçek Ebru sanat?n?n ??k bir uygulamas?d?r.
Dü?ük s?cakl?kta suda y?kanabilir ve tersten ütülenebilir.
Görülen resim, ürünün kendi resmidir.
Ebru Sanat?

Ebru, yo?unla?t?r?lm?? su üzerine tezyini ka??t ve resim yapma sanat?d?r. Geleneksel Türk sanatlar?ndand?r. Ebru sanat?n?n ne zaman ve hangi ülkede ortaya ç?kt??? bilinmemekle beraber bu sanat?n do?u ülkelerine özgü bir süsleme sanat? oldu?u dü?ünülmektedir. Baz? ?ran kaynaklar?nda Hindistanda ortaya ç?kt??? yaz?l?d?r. Baz? kaynaklara göre de Türkistandaki Buhara kentinde do?mu? ve ?ran yoluyla Osmanl?lara geçmi?tir. Bat?da ebru "Türk Ka??d?" olarak adland?r?lmaktad?r. Koyula?t?r?c? bir madde ile k?vam? artt?r?lm?? suyun üzerine, içine öd kat?lm??, suda erimeyen boyalar?n serpilmesi ve su yüzeyinde meydana gelen ?ekillerin bir ka??da geçirilmesi ile yap?l?r.

Giyim ve Aksesuar Kategorisindeki Diğer Ürünler