?deal Topuk Koruyucu - Aç?k Gri

Large image

?deal Topuk Koruyucu - Aç?k Gri

Satış Fiyatı : 19,50 TL

Ürün Kodu : 720IK0204

Marka : DisheTopuklar

satinal

?deal Topuk Koruyucu - Aç?k Gri detayları :

Topuk uzunluklar?na göre 2 ölçüde haz?rlanm??t?r. Orta boy topuklar için kullan?lan ürün uzunlu?u 9,2cm
Kolay kullan?ml? ?deal Topuk koruyucular?, ayakkab?lar?n?z?n topuklar?na kolayca tak?l?r.
?deal topuk koruyucular?; tüm topu?unuzu ezilme, s?k??ma, soyulma ve sürtünmeden do?acak hasarlara kar?? korur.
Birçok Stiletto, abiye ve günlük kullan?mdaki ayakkab?, bot ve çizmelerinizin topuklar? için uygundur.
Yere tesmas etti?i noktada sa?lad??? güven duygusu ile ta? aralar?na topu?unuzun s?k??mas?n? dü?ünmeden yolda yürüyebilir, araç kullan?rken; sürtünmeden do?acak topuk kaplamas?n?n soyulmas?n? önleyebilirsiniz. Bütün gün, tüm sokak aktivitelerinizde rahatl?kla kullanabilece?iniz ?deal topuk koruyucu ürünleri ile parke ta??, tu?la kald?r?mlar, mazgallar ve çimende rahatl?kla yürüyecek ve ayakkab? topuklar?n?z zedelenmeden, rahatça hareket ederek Topuklu Ayakkab? giyme keyfini ya?ayacaks?n?z.
Sokak aktivitelerinizde rahatl?kla kullan?p güven duygunuzu artt?r?rken, i?inize, yeme?inize, toplant?n?za gitti?inizde Topuklu Ayakkab?lar?n?z?n korunmu? ve tahrip olmadan k?yafetinize güzellik, bak?m, temizlik ve ??kl?k katan konforunu tadacaks?n?z. Yere temas etti?i noktada sa?lad??? güven duygusu ile ta? aralar?na topu?unuzun s?k??mas?n? dü?ünmeden yolda yürüyebilir, araç kullan?rken; sürtünmeden do?acak topuk kaplamas?n?n soyulmas?n? önleyebilirsiniz.Özel ala??ml? malzemelerinin yumu?ak dokusu ayakkab?lar?n?z?n topuklar?na tam koruma sa?larken, topu?a takma ç?karma s?ras?nda topuk kaplamas?na ve yere temas noktas?na zarar vermemektedir. Kullan?mdan sonra koruma çantalar?na koyarak ihtiyac?n?z olan zamanlar için çantan?zda, araban?zda bulundurabilirsiniz.

Giyim ve Aksesuar Kategorisindeki Diğer Ürünler