Chicco Evolution Aç?l? Kauçuk Emzikli Gaz Yapmayan Biberon 250 ml %0 BPA

Large image

Chicco Evolution Aç?l? Kauçuk Emzikli Gaz Yapmayan Biberon 250 ml %0 BPA

Satış Fiyatı : 32,00 TL

Ürün Kodu : Chicco

Marka : Chicco

satinal

Chicco Evolution Aç?l? Kauçuk Emzikli Gaz Yapmayan Biberon 250 ml %0 BPA detayları :

Markas? :Chicco
Ürünün Ad? : Chicco Evolution Aç?l? Kauçuk Emzikli Gaz Yapmayan Biberon 250 ml %0 BPA

Üretim Yeri : ?talya
Hitap Etti?i Ya? Aral???:0 Ay +
Kalite Belgeleri :CE

Özellikleri:

Bisfenol A (BPA)

Bisfenol A (BPA) maddesinin, besinlerin içine kar??abilme ve sa?l?k için tehdit riski meydana getirmesi ihtimali konusu gündeme getirilmi?tir.

Bisfenol A (BPA), plastik ve plastik çe?itlerini üretmek için kullan?lan kimyasal bir maddedir. Özellikle, biberon, saklama kaplar?, t?bbi cihazlar,spor ekipmanlar? vb. ürünlerin üretiminde yayg?n olarak kullan?lan, polikarbonat plastiklerin üretiminde kullan?lmaktad?r.

EFSA (Avrupa G?da Güvenlik Kurumu), polikarbonat?n güvenli?i ile ilgili yapt??? analiz ve testlerden sonra, polikarbonat?n güvenli?ini onaylam??t?r ve bu nedenle, biberonlar?n polikarbonat maddesinden üretilmesine izin vermi?tir.

Evolution Serisindeki biberonlar?n materyali, PES ?dir.

Chicco ?Bir bebe?in bak?m?,onu beslemekten daha fazlas?d?r ve biberon seçimi çok önemli bir karard?r.? noktas?ndan yola ç?karak, Bisfenol A içermeyen yeni biberon serisi ?Evolution %0 BPA? y?, tüketicilerin be?enisine sunmaktad?r.

Biberonun Özellikleri:

Alt?n renginde biberon,inci renginde biberon halkas?,
Yüksek kaliteli,200 derece ?s?ya kadar dayan?kl? PES (polietersülfon) maddesinden üretilmi?
Bilimsel ve profesyonel bir görünüm için desensiz
Bisfenol A (BPA) içermeyen
?nce ve ??k tasar?ml? ambalaj
Chicco, ba??ms?z ve tan?nm?? laboratuarlar taraf?ndan gerçekle?tirilen sonuçlara dayanarak,polikarbonat biberonlar?n a??r? kullan?m ko?ullar?nda bile, BPA?n?n besin içerisine kar??ma seviyesinin, hali haz?rda mevcut olan çok s?k? düzenleyici ve yasal s?n?rlardan bile önemli ölçüde daha dü?ük oldu?unu garanti etmekte ve polikarbonat biberonlar?n güvenli oldu?unu teyid etmektedir.

Bebek Gereçleri Kategorisindeki Diğer Ürünler