Üzgünüz, bu kampanya sona ermiştir! Güncel kampanyaları sayfa devamında bulabilirsiniz.

Espark'tan Harcadıkça Kazandıran Kampanya!

 • 7 ay önce eklendi
 • 568 defa incelendi
 • Puan : star star star 11 incelemede 2,91 puan almıştır.
Harcadıkça Kazandıran Alışveriş Espark'ta!

17 Haziran - 14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Espark AVM'den alışveriş yapın puanları toplayın ve hediyeleri kazanın.

Kampanyada hergün en fazla puanı toplan 1. kişiye 500 TL, ikinci kişiye 300 TL, 3. kişiye 200 TL olmak üzere hergün 1.000 TL hediye çeki verilecektir. Ayrıca Her Hafta en fazla puanı toplayan ziyaretçiye 1 adet iPhone XR 64 GB Akıllı Telefon hediye edilecektir.

Kampanya Detayı:
 • 17 Haziran- 14 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kampanya Üniversite Cad. No.21, 26170 Eskibağlar – Tepebaşı, Eskişehir adresinde bulunan Ece Türkiye Proje Yönetimi A.Ş’ye ait ESPARK Alışveriş Merkezi tarafından düzenlenmektedir.
 • Kampanya kapsamında, 17 Haziran- 14 Temmuz 2019 tarihleri arasında ESPARK Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan mağazalardan alışveriş yapan ziyaretçiler aşağıda belirtilen tüm koşulları sağladığı takdirde kampanyaya katılmaya hak kazanacaktır.
 • Kampanyaya dâhil olabilmek için aynı gün içerisinde ESPARK Alışveriş Merkezi’nde yer alan mağazalardan (ESPARK Alışveriş Merkezi Espark AVM içerisinde bulunan döviz bürosu işlemleri, bankalardan/ATM’lerden alınan makbuzlar, tütün ve tütün mamulleri, alkollü içecek alımları, şans ve talih oyunları harcamaları, ziynet altın alımları, mobil/sabit telefon ve internet fatura ödemeleri, TL/dakika yüklemeleri, ürün değişim fiş/fatura/e-faturaları, hediye çeki ile yapılan alışverişler ve tüm hediye tutarlar kampanyadan hariçtir))) 30 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapılması gerekmektedir.
 • Katılımcı sadece harcamasını yaptığı gün, yapmış olduğu alışverişlere ilişkin fişler ile kampanyaya katılabilir.
 • Kampanya bireyseldir. Katılımcı sadece kendi adına şahsen başvuru ile kayıt oluşturabilir.
 • Kişinin, başka bir kişi ismi ve/veya TC kimlik numarası ve/veya cep telefonu ile kayıt yaptırdığının tespit edilmesi durumunda kişi ödül kazanamaz. Kazandığı açıklandıktan sonra kural dışı kayıt yaptırdığının tespiti halinde de herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
 • Kişi, ibraz ettiği fişlerin kendisine ait olmadığının tespit edilmesi durumunda ödül kazanamaz.
 • Kazandığı açıklandıktan sonra fişlerin kendisine ait olmadığının tespiti halinde de herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
 • Kayıt ettirilmek üzere ibraz edilen faturaların tümü, faturayı ibraz eden şahıs adına düzenlenmiş olmalıdır. Herhangi bir kurum/kuruluş adına kesilen faturalar geçerli sayılmaz. Fatura üzerinde belirtilen şahıs bilgileri kampanyaya katılım sırasında verilen şahıs bilgileri ile aynı olmalıdır.
 • Bilgiler uyuşmadığı takdirde kişi kampanyaya katılamaz. Katılım gerçekleştirmesi durumunda ödül kazanamaz, kazanmış olsa dahi herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
 • Katılımcı aynı gün içerisinde yapmış olduğu alışverişlere ilişkin ibraz ettiği fiş tutarı bazında puan 1TL=1 Puan şeklinde hesaplanacaktır.
 • Katılımcının ibraz ettiği fiş başına kazanabileceği en yüksek puan 1.000 puandır. 1.000 TL ve üzeri harcamalarda da katılımcı yine fiş başına en fazla 1.000 puan kazanır.
 • Kampanyaya dâhil olmak isteyen müşterilerin, alışveriş fişlerini -1. (eksi birinci) Kat orta alanda bulunan kayıt masasına ibraz etmelerinin ardından kayıt için gerekli bilgileri sisteme doldurulmak üzere yetkili kişiye iletmeleri ve veri paylaşım iznini vermeleri gerekmektedir.
 • Kampanya süresince müşteriler harcama yaptıkları gün ilgili fişleri işletebiliyor olacaklardır ve 1 gün içerisinde 1 mağazadan sadece 1 fiş işletilebilir.
 • Kampanya kapsamında herhangi bir çekiliş veya kura düzenlenmeyecek olup, yukarıda koşulları sağlayan ve günlük en fazla puan kazanan ilk 3 katılımcıya ve hafta boyunca en çok puan kazanan katılımcıya (1 kişiye) ödüller verilir. Puan kazanma sistemi aşağıda yer almaktadır;
  -2 farklı mağazadan alışveriş yapmak +100 puan kazandırır.
  -4 farklı mağazadan alışveriş yapmak +250 puan kazandırır.
  -7 farklı mağazadan alışveriş yapmak +450 puan kazandırır.
 • www.esparkkampanya.com adresinden Facebook ile giriş yaparak kampanya duyurusunu paylaşmak +30 puan kazandırır. Facebook dan yapılacak paylaşımlarda en fazla günlük +60 Puan kazanılabilir.
 • Günlük sıralamada farklı mağaza ve facebook paylaşımı ek puanları her gün alınabilir. Haftalık sıralama içinse yalnızca 1 kere ek puan alınır.
 • Katılımcıların puanların eşit olması durumunda kampanya katılım gününde veya haftasında toplam harcaması daha yüksek olan katılımcı üst sırada yer alır.
 • Katılımcılar haftalık sıralamada bir kez hediye almaları durumunda haftalık sıralamalara tekrar dahil edilmezler.
 • Kampanya süresince günlük sıralamada en yüksek puanı toplayan 1.’lere 500’er TL, 2.’lere 300’er TL, 3.’lere 200’er TL lik hediye çeki verilir. Hediye çekleri Espark AVM yönetimi tarafından belirlenen mağazalardan verilecektir. Haftalık yarışmada ise 1. olan kişilere müşterilere ise 1 adet Iphone XR 64 GB hediye edilir.
 • Hediye kazanmaya hak kazanan kampanya katılımcıları, kampanyaya katıldıkları günün sonunu takiben 24 saat içerisinde www.esparkkampanya.com isimli mikro site üzerinden açıklanacaktır. Katılımcıların bildirdiği irtibat bilgilerinin eksik olması veya doğru olmaması nedeniyle ilgili kampanya katılımcısına ulaşılamaması durumundan ESPARK Alışveriş Merkezi Yönetimi sorumlu değildir. Katılımcıların katılım koşullarında yer alan maddeleri ihlal ettiklerinin tespiti durumunda herhangi bir ödül kazanamazlar. Bu konuda karar mercii ESPARK Alışveriş Merkezi’dir.
 • Hediye kazanan katılımcılar hediyelerini, kampanya bitiminden itibaren en az otuz (30) gün geçmiş olması koşuluyla telefon hediyesini ESPARK Alışveriş Merkezi Yönetim Ofisi’nden, hediye çeklerini danışma noktasından teslim alabilirler.
 • Hediyelerin teslim alınması esnasında kayıt sırasında onaylanmış ve damgalanmış fişlerin tümünün ve kimlik bilgilerinin ibrazı gereklidir. Damgalanmış, sisteme kayıtlı olarak onaylanmış fişlerin herhangi bir tanesinin eksik olması durumunda katılımcı hediyeyi teslim alamaz. Yapılmış olan alışverişlerin iptalinin tespiti durumunda katılımcı hediyeyi teslim alamaz.
  Ödüllerin son teslim tarihi 31 Ağustos Cumartesi’dir. Katılımcıların, bu tarihe kadar hediyelerini teslim almaya gitmek durumunda olup, bu tarihten sonra katılımcılar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.
 • Aşağıda yer alan kişiler Kampanya’ya katılamayacak, katıldıkları takdirde Kampanya’ya katılımları değerlendirilmeyecek, Kampanya sonucu hediye hak kazanmaları halinde ise hediyelerini alma hakları bulunmayacaktır. Bu kişiler; ESPARK Alışveriş Merkezi bünyesinde çalışanlar, Espark AVM mağaza çalışanları, Espark AVM bünyesinde çalışan sözleşmeliler, Espark AVM mağazalarındaki işverenler ve diğer statüde çalışan her türlü elemanlar ile bağlı olan yan kuruluşları ve taşeronları, distribütörleri, Kampanya’nın hazırlanması ile iştigal eden web tasarımcıları, reklamcılar ve benzeri şekilde Kampanya’nın hazırlanması ve uygulanması ilişkili olan her türlü kişi ve kişiler ve bu madde altında sayılan kişilerin 2. dereceye kadar kan ve sıhri bağı olan akrabaları ve bu madde altında sayılan kişiler ile birlikte aynı evde yaşayan yakınlarıdır. 18 yaşından küçükler Kampanya’ya katılamaz. Sınırlamalara dahil olmayan gerçek kişiler katılabilirler. Katılımcılar sadece kendileri adına Kampanya’ya katılabilirler, başkası adına Kampanya’ya katılımlar geçersizdir.
 • ESPARK Alışveriş Merkezi, Kampanya’ya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. ESPARK Alışveriş Merkezi, Kampanya süresi içinde de dâhil olmak üzere herhangi bir zamanda Kampanya Katılım Koşullarını gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Kampanya Katılım Koşullarındaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Kampanyaya ilişkin tüm değişiklikler bu sayfa üzerinden duyurulacaktır. Kampanya Katılım Koşullarının herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
 • Katılımcılar, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, hesaplarda yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır. Yukarıda belirtilen kurallara aykırı hareket eden herhangi bir katılımcı Kampanya’ya katılmamış sayılacak ve ödül hakkı kazanamayacaktır. Bu maddede belirtilen ve benzeri durumlardan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk katılımcılara aittir ve katılımcılar, ESPARK Alışveriş Merkezi’nin bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdürler.
 • Kazanılan hediye başkasına devredilemez veya hediyenin nakit karşılığı talep edilemez. Herhangi bir sebepten dolayı belirlenen ödülün talihlilere verilemeyecek duruma gelmesi durumunda ESPARK Alışveriş Merkezi bu ödülü eş değer veya daha fazla değere sahip bir aynı ödülle değiştirme hakkını saklı tutar.
 • ESPARK Alışveriş Merkezi, kampanya katılımcısının kendisi hakkında yanlış veya hatalı bilgi verilmesi, telefon hatları veya ağ donanımı veya yazılımındaki arızalar, kesintiler veya bağlantı kesilmeleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her türlü teknik arıza, Kampanya ile ilgili herhangi bir materyalde ortaya çıkabilecek baskı, tipografi, teknik, bilgisayar, ağ veya insan hatası, doğrudan veya dolaylı, kısmen veya bütün olarak, katılımcının Kampanya’ya katılımından veya ödülü almasından veya suistimal etmesinden doğabilecek her yaralanma veya mal zararı (seyahat/aktivite ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere), bilgisayar sistemleri, sunucular, sağlayıcılar, yazılım/donanım ile ilgili teknik problemlerden, arızalardan, kaybolan veya kullanılamaz ağ bağlantılarından veya sorunlu, eksik, karmaşık veya gecikmeli bilgisayar aktarımlarından doğan sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 • Takdir yetkisi tek taraflı olarak ESPARK Alışveriş Merkezi’ne ait olmak üzere, Kampanya’nın bütünlüğüne veya doğru şekilde işler durumda olmasına zarar veren herhangi bir sahtekârlık, teknik arıza, insan hatası veya bir başka faktörün ortaya çıkması durumunda ESPARK Alışveriş Merkezi Kampanya’yı iptal etme, askıya alma ve/veya Kampanya’yı veya Kampanya’nın herhangi bir kısmını değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Katılımcılar Kampanya’ya katılmakla, ESPARK Alışveriş Merkezi tarafından promosyon amacını gerçekleştirmek üzere kişisel bilgilerinin toplanmasına ve saklanmasına rıza göstermektedir. Katılımcılar, Kampanya ile ilgili olmak üzere yerel ve uluslararası herhangi bir medya kuruluşunda yer alacak kişisel ve biyografik bilgiler ve her türlü görsel suret ve röportaj ya da Kampanya’ya katılma nedeni ile ortaya çıkacak diğer materyallerle ilgili olarak her türlü hak ve menfaatten, Kampanya’yı düzenleyen, bağlı şirket ve ortakları, kanuni temsilcileri, acenteleri lehine herhangi bir denetim, tazminat ya da onaya konu olmaksızın gayri kabili rücu feragat ettiğini ve kabul ve taahhüt ederler. Katılımcıların Kampanya sonrası verdiği iletişim bilgileri yapılacak her türlü bildirim için kullanılacak adres kabul edilir. Bilgilerin eksik veya yanlış girilmesi veya saklanması durumunda, katılımcı ödül kazanma hakkını kaybeder ve bu nedenlerle ESPARK Alışveriş Merkezi hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
 • Kampanya kapsamında verilecek hediyelerin tüketici hakları ile ilgili her türlü sorumluluğu; üretici ve ithalatçı firmalara aittir. ESPARK Alışveriş Merkezi’nin bu konularda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Kampanya’nın düzenlenmesinden dolayı ortaya çıkacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, ihtilafların çözüm yeri İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. Katılımcılar, bu Katılım Koşullarında yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.İlgili etiketler : Espark Avm, Espark Kampanyaları, Kampanya, Hediye Çeki,

Kampanya Sahibi

Espark AVM
 • Eklenme Tarihi

  : 18 Haziran 2019
 • Güncelleme Tarihi

  : 18 Haziran 2019
 • Geçerlilik Tarihi

  : 14 Temmuz 2019
 • Trafik

  : 568

Benzer Kampanyalar

 • Espark AVM Espark AVM Mercedes A180d Çekiliş Kampanyası

  Espark AVM Mercedes A180d Çekiliş Kampanyası

  Espark'ta "Hediyesi Bol Çekiliş, Seçeneği Çok Alışveriş" zamanı! Espark Alışveriş Merkezi'nde Hediyesi Bol çekilişi başlıyor... 15 Kasım 2019 - 15 Mart 2020 tarihlerinde aynı gün i...
  15 Kasım 2019286 defa incelendi
 • A-101 Market A101'de 100 TL Alışverişe 20 TL Hediye!

  A101'de 100 TL Alışverişe 20 TL Hediye!

  A101’de 21-25 Aralık tarihleri arasında yapacağınız 100 TL ve üzeri alışverişlerinize, bir sonraki 100 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli 20 TL’lik hediye çeki! Kampanya Detayı: ...
  20 Aralık 2019148 defa incelendi
 • IKEA IKEA'dan Yeni Yıl Hediyesi!

  IKEA'dan Yeni Yıl Hediyesi!

  IKEA’ya gelin, yeni yıla harika bir başlangıç yapın! 15 Kasım - 22 Aralık 2019 tarihleri arasındaki IKEA Aile Kart ile 100 TL Dekorasyon ürün alışverişine 20 TL Hediye Çeki... Kamp...
  6 Aralık 2019351 defa incelendi
 • Bilkent Center AVM Bilkent Center'dan Alışveriş Yapan Kazanıyor!

  Bilkent Center'dan Alışveriş Yapan Kazanıyor!

  Bilkent Center'dan Alışveriş Yapan Hediye Çeki Kazanıyor! 9 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında Bilkent Center'da alışveriş yapanlar çekilişsiz kurasız hediye çeki kazanıyor! Kampany...
  9 Aralık 2019137 defa incelendi
 • Özdilek Özdilek'te Yılbaşı Alışverişinize 30 TL Hediye!

  Özdilek'te Yılbaşı Alışverişinize 30 TL Hediye!

  Alışveriş Sizden Hediye Çeki Özdilek'ten... 19 Aralık 2019- 02 Ocak 2020 tarihleri arasında tüm Özdilek Mağazalarından, Hipermarketlerinden, Playtime, Kafe Safahat ve Safahat Lokantala...
  19 Aralık 2019100 defa incelendi