Üzgünüz, bu kampanya sona ermiştir! Güncel kampanyaları sayfa devamında bulabilirsiniz.

SigortaCini'nden Kasko veya Trafik Sigortası Alana 60 TL Yakıt Hediye!

 • 8 ay önce eklendi
 • 463 defa incelendi
 • Puan : star star star 50 incelemede 3,06 puan almıştır.
Müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun sigorta ürününü belirleyerek Türkiye'nin en güvenilir sigorta şirketlerinden karşılaştırmalı tavsiye hizmeti sunan Sigorta Cini, düzenlediği kampanya kapsamında Trafik Sigortası yaptırana 15 TL, Kasko yaptırana ise 45 TL değerinde OPET istasyonlarında geçerli yakıt puan hediye ediyor.

Klasikleşmiş sigortacılık anlayışının dışında bir perakende zinciri olarak hizmet veren Sigorta Cini yeni kampanyası kapsamında Kasko ve Trafik Sigortası ürünleri ile aracınızı her açıdan koruma altına alıyor. 1 Ekim - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yeni kampanya dönemine özel olarak her Trafik Sigortası yaptırana 15 TL, her Kasko yaptırana ise 45 TL değerinde OPET istasyonlarında geçerli yakıt puan hediye ediliyor.

Her ailenin, hayatının beklenmedik olaylara karşı güvence altındaolması gerektiği bilinciyle çalışan Sigorta Cini, yeni kampanya döneminde de müşterilerinin kendilerini güvence altına almalarına destek oluyor. Yalnızca iki dakikada ihtiyacınız olan sigorta ürünü ile ilgili Türkiye'nin en güvenilir sigorta şirketlerinden karşılaştırmalı sonuçlar sunan Sigorta Cini, hediyeli Kasko ve Trafik Sigortasıyla aracınıza tam koruma sağlıyor.

Kampanya Detayı:
1. Sigorta Cini Kampanyası’ndan, Kampanya tarihleri olan 01 Ekim – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Türkiye genelinde sadece kampanya uygulayıcısı olan Sigorta Cini mağazalarından veya www.sigortacini.com.tr teklif alarak Trafik Sigortası veya Kasko yaptıran, Türkiye’de ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş gerçek kişi son müşterilere poliçeleri teslim edilecektir.
2. Müşterilerin, Trafik Sigortalarında 3 günlük bekleme sürelerini tamamlamaları ve de Kasko’da ilk tahsilatın gerçekleşmesi itibariyle poliçe numaraları ve araç plakaları ile birlikte 28 Şubat 2019 tarihine kadar depomdolu.sigortacini.com.tr adresine giriş yaparak aşağıdaki başvuru adımlarını takip ederek başvurularını tamamlamış olmaları gerekmektedir.
3. Müşteriler, kampanya web sayfasına giriş yaparak, ana sayfa üzerinden başvuru formuna ulaşmak sureti ile kendilerinden istenilen bilgileri eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurarak, 1 Ekim- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında ilgili araçlarına yönelik düzenlenmiş olan sigorta poliçelerinin poliçe ve araç plakalarını kullanmak sureti ile başvurularını online olarak tamamlamaları gerekmektedir.
a. Kampanya katılım başvurusunda bulunacak müşterinin, sigorta poliçesinin düzenlendiği plakaya ilişkin olması ve  1 Ekim -31 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenmiş olması gerekmektedir. Kampanya katılım başvurusunda bulunan müşterinin poliçesin 1 Ekim - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenmemiş olması halinde müşteri kampanyadan faydalanamaz ve başvuruda bulunmuş ise başvurusu geçersiz sayılarak, kendisine ilave bir hak tanınmaz.
b. Başvuru formunda müşterilerden istenilecek olan bilgiler kampanya dahilinde iletişim kurulması için gerekli olan iletişim bilgileri ve Opet Yakıt Puanın tanımlanacağı aktif olarak kullandıkları cep telefon numaraları bilgileridir.
4. Müşterilerin, en geç 28 Şubat 2019 tarihine kadar kampanya başvurusunda bulunması gerekmekte olup, bu sürenin sona ermesinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve müşteri kampanyadan faydalanamayacaktır.
5. Müşterilerin, 28 Şubat 2019 tarihine kadar kampanya katılım başvurusunda bulunmamaları, poliçenin kampanya katılım başvurusunda bulunan müşteri araç ve plakaya ait düzenlenmemiş olması veya kendilerinden istenilen bilgilerin tamamını veya bir kısmını eksik veya gerçeğe aykırı doldurmaları halinde, kampanya katılım başvuruları geçersiz sayılacak ve müşteriler  kampanya katılım haklarını kaybedeceklerdir. Bu halde, müşterilere ilave bir promosyon hakkı tanınmayacaktır.
6. Başvuruların online olarak kampanya düzenleyicisine ulaşması ile birlikte katılımcıların başvuru formunda belirtmiş oldukları e-posta adreslerine ve de cep telefonu numaralarına başvurularının ulaştığına dair bilgilendirme e-postası ve SMS’i gönderilecektir.
7. Başvurular online olarak kampanya düzenleyicisine ulaştıktan sonra en geç 3 (üç) iş günü içerisinde değerlendirmeye alınacak olup, katılımcıların başvuru formunda belirtmiş oldukları cep telefonu numaralarına başvurularının geçerli olup olmadığına ilişkin bir bilgilendirme SMS’i gönderilecektir.
a. Geçerli olan kampanya katılım başvuruları çerçevesinde gönderilecek SMS içeriğinde katılımcıların kampanya katılım başvurularının geçerli olduğu ve Opet Yakıt Puan’larının hak edilen akaryakıt tutarı bilgisi ile ilgili tutarın aktif olarak kullandıkları cep telefon numaralarına yüklemesinin gerçekleştiğinin bilgisi yer alır.
b. Geçersiz olan kampanya katılım başvuru çerçevesinde SMS içeriğinde başvurunun geçersiz olduğu belirtilecek olup, kampanya düzenleyicisi ile aşağıda belirtilmiş olan telefon numarasını arayarak detaylı bilgi edinilebilecektir. 
i. Kampanyaya dahil poliçenin gerçekleştirildiği tarih, neticeten poliçe üzerinde yer alan tarihin Kampanya tarihleri olan 01 Ekim 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında olmaması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
ii. Plakası poliçesi ile belirlenen araç üzerine, kampanya öncesi tarihte geçerli olan ve devam eden poliçesi var ise bu poliçenin iptal edilerek kampanyadan yararlanma amacıyla yeniden poliçeleştirilmesi durumlarında işbu araçlar kampanyaya dahil edilmeyecektir.
iii. Başvuru formunda belirtilen, kampanya dahilinde iletişim kurulmak için gerekli olan öncelikle e-posta adresi ile cep telefon numaraların doğru, ulaşılabilir ve aktif olmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
8. Müşterilerin kampanya katılım koşullarına uygun olarak başvuruda bulunmaları ve başvurularının geçerli olması halinde, kampanya konusu Sigorta Cini’nden Trafik Sigortası alımı kapsamında 15,00-TL (KDV dahil) veya Kasko alımı kapsamında 45,00-TL (KDV dahil)  değerinde olan hak kazanmış oldukları tutarda  akaryakıt   yüklemesi, başvuru formunda numarasını belirtmiş oldukları ve aktif olarak kullandıkları cep telefon numaralarına BA Life tarafından gerçekleştirilir.
9. Cep telefon numaralarına yüklenen akaryakıt promosyonlarının son kullanım tarihleri 31 Ağustos 2019’dur. Bu tarihten sonra akaryakıt promosyonu kullanılamayacaktır.
10. Opet Yakıt Puan kullanımları yalnızca Türkiye genelinde Opet Yakıt Puan’ın kullanımına uygun olan Opet ve Sunpet istasyonlarında geçerli olup, kampanya katılımına hak kazanan müşteriler bu listeye depomdolu.sigortacini.com.tr kampanya web sayfasından ulaşabileceklerdir.
11. Kampanya katılımına hak kazanan gerçek kişi müşterilerin Opet Yakıt Puan’larını kullanabilmeleri için görevlinin yakıt dolumuna başlamasından önce, cep telefon numarasına yüklü Opet Yakıt Puan ile ödeme yapacaklarını pompa görevlisine belirtmeleri ve cep telefon numaralarına tanımlanan ve de yüklü olan bedelleri aşağıda izah edildiği şekilde kullanmaları gerekmektedir.
a. İstasyon marketindeki kasaya gidilerek kasa görevlisine alınacak yakıt tutarı ve de plaka bilgisi verilerek cep telefon numarası iletilir.
b. Kasa görevlisinin, cep telefon numarası kasa sistemine işledikten sonra cihazdan çıkan ve müşterilere teslim edeceği mali değeri olmayan iki belgeden imzalanmış olan bir kopyasını müşteri tarafından pompa görevlisine iletilir ve akaryakıt dolum işlemi başlatılır.
12. Kampanya’ya sadece Sigorta Cini’nden alınan Trafik Sigortası veya Kasko ürünleri dâhildir. Diğer tüm sigorta ürünleri kampanya kapsamı dışındadır. 
13. Müşteriler, birden çok kampanyaya dahil sigorta ürünü içerir poliçe veya tek bir poliçe içeriğinde birden çok kampanyaya dahil olan ürün bulunması halinde, müşteriler kampanyadan kampanya tarihleri içerisinde edindikleri kampanyaya dahil poliçe sayısı kadar başvuruda bulunabilirler.  Bu durumda Müşteriler sahip oldukları her bir yapılan sigorta karşılığında sahip oldukları her bir poliçe numarası ile ayrı seferlerde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
14. Adi şirketler veya diğer tüzel kişiler Kampanya’dan faydalanabilecek olup, başvuruları Şirket tarafından Müşteriden gelecek olan özel bir liste ile işleme alınacak ve başvuruları gerçekleştirilecektir.
15. Kampanya çerçevesinde tedarik edilecek Opet Yakıt Puan içeriğindeki akaryakıt bedeli hiçbir şekilde nakde/ödemeye/para iadesine dönüşemez ve/veya parasal karşılığı talep edilemez, satılamaz, ticarete konu edilemez, herhangi bir şekilde takas ve iade yapılamaz.
16. Kampanya dahilinde, başvuru formunda belirtilmiş olan araç plaka numaraları ile Opet istasyonlarında Opet Yakıt Puan kullanılarak akaryakıt alımı gerçekleştirilmek istenen aracın plaka numarası eşleşmemesi durumunda Opet Yakıt Puan ile akaryakıt dolumu gerçekleştirilemez. Başvuru formunda belirtilen araç plaka numarası neticeten cep telefon numarasına tanımlanacak olan Opet Yakıt Puan’a tanımlanan araç plaka numarası ile Opet istasyonunda Opet Yakıt Puan’ı kullanılarak akaryakıt dolumu yapılması istenilen araç plaka numarasının eşleşmesi zorunludur.
17. Aksi müşteriler tarafından yazılı olarak bildirilmediği sürece; müşterilerin söz konusu kampanyadan yararlanmak için paylaşmış oldukları kişisel bilgilerin Sigorta Cini ve BA Life tarafından işlenmesine, kendi iştirakleri arasında olmak üzere gerek yurtiçine, gerekse yurt dışında transfer edilmesine, Kampanya’nın sona erme tarihinden sonra düzenlenecek kampanya ve pazarlama faaliyetlerinde de kullanılmasına muvafakat etmiş olduğu, söz konusu kampanya ve pazarlama faaliyetlerinde kendileri ile iletişime geçilmesine onay vermekte olduğu kabul edilecektir.
18. Kampanya şartlarına uymayan bir durum tespit edildiğinde, BA Life, Sigorta Cini ve Opet söz konusu promosyon haklarını kayıtsız şartsız iptal etme hakkını saklı tutar veya müşterilerden kampanyaya katılım için gerekli olan ürünlerin satın alımını ispatlayan poliçenin aslını ibraz etmelerini talep edebilir.
19. Müşteriler, kampanyaya bağlı katılım esnasında veya sonrasında meydana gelebilecek herhangi bir sorundan, kendisinin her türlü ihmal ve kusurlarından kaynaklanabilecek maddi, manevi, bedeni bir zarar veya ziyandan, çalıntı eşyadan, herhangi bir kaza veya benzeri bir zarar görmesinden dolayı doğrudan veya dolaylı olarak BA Life'ı, Sigorta Cini’ni ve Opet’i sorumlu tutamaz. Katılımcı bu halde, bu firmalardan herhangi bir tazminat veya sair ödeme talep etmeyeceğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt ederler.
20. Müşterilerin kampanyadan faydalanabilmesinin ön koşulu, iş bu “Kampanya Katılım Koşulları”nın ve Kampanya Web Sitesi’nde yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Aydınlatma Metni” nin tamamını eksiksiz bir biçimde okumak, anlamak ve kabul ediliyor ise kampanyaya katılım başvurusunda bulunmaktır. Kampanya katılım başvurusu yapmadan evvel tüm kampanya katılım şart ve koşullarını okuyup, anlayarak, eksiksiz olarak kabul ettiği takdirde kampanyaya katılması gerekmekte olup, müşterilerin kampanyaya katılım başvurusunda bulunmaları halinde tüm kampanya şart ve koşulları okunmuş ve bu şartları peşinen kabul ettikleri varsayılır. Burada geçen kampanya koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
21. Müşteriler, iş bu kampanyaya katılım başvurusunda bulunmakla, BA Life Pazarlama Reklam Organizasyon Tic. Ltd. Şti. (MERSİS NO: 0128043121400017) aracılığıyla Orange Aracılık Hizmetleri A.Ş. (MERSIS NO:  0645035012000011)  tarafından düzenlenen kampanya çerçevesinde, paylaştıkları bir takım bilgilerin (Ad, Soyad,  telefon numarası, e-posta adresi, araç plakası ve kampanya kapsamında sağlanmış olan sair kişisel veriler) kampanya kapsamı ile sınırlı olarak ve gerektiğinde program ortakları ile paylaşılabileceğini, toplanabileceğini, saklanabileceğini, depolanabileceğini, işlenebileceğini, yurtiçi ve yurtdışına aktarılabileceğini kabul beyan ve taahhüt ederler. Bu halde müşteriler, kampanya web sitesinde yer alan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarınız ile ilgili “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Aydınlatma Metni” ni okuyup online olarak onay vermeleri akabinde kampanyaya katılmalıdır.
22. Sigorta Cini ve BA Life savaş, deprem, doğal felaketler, saldırı, terörist eylem veya benzeri durumlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü mücbir sebep sayılabilecek halin vukuu bulması halinde kampanyayı durdurma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Promosyonların parasal karşılığı talep edilemez.
23. Kampanya Opet Yakıt Puan stoku ile sınırlı olup, Sigorta Cini Kampanya’yı herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle iptal etme ve/veya Kampanya koşullarını değiştirme hakkına sahiptir.
24. İşbu Kampanya Orange Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş adına BA Life Pazarlama Reklam Org. Ve Tic. Ltd. Şirketi (“BA Life Marketing”) tarafından yürütülmektedir. Kampanya ile ilgili tüm sorularınız ve detaylı bilgi talepleriniz için irtibat adres ve telefon numaraları aşağıdaki gibidir.İlgili etiketler :

Kampanya Sahibi

Sigorta Cini

İlişkili Marka

Opet Petrol
 • Eklenme Tarihi

  : 10 Ekim 2018
 • Güncelleme Tarihi

  : 10 Ekim 2018
 • Geçerlilik Tarihi

  : 31 Aralık 2018
 • Trafik

  : 463
 • İlişkili Markalar

  : Opet Petrol
Alışveriş Siteleri